Цитата
Qt-FtpSearcher написан на Qt 4. В пакедже есть 2 бинарных файла: Qt-ftpsearcher и Qt-ftpsearcher-webui.
Далее...